Fort bij Honswijk
Huub Gitz

40 pp, geniet gebrocheerd
€ 8,00 (excl. € 3 verzendkosten).

Alle prijzen zijn incl. 9% BTW.


Fort Honswijk is gebouwd in het midden van de negentiende eeuw en maakt deel uit van een indrukwekkend vestinglandschap, de Stelling van Honswijk, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze linie moest de vesting Holland tegen invallen beschermen door de laaggelegen delen van het landschap onder water te zetten en de hooggelegen delen met versterkingen voor de vijand af te sluiten. Fort Honswijk moest, samen met het Fort Everdingen, de rivier de Lek voor scheepvaart afgrendelen en de Noordelijke Lekdijk tegen aanvallen uit het oosten beschermen. Ook moest het de inundatiesluis aan de oostzijde van het fort beschermen, zodat de Houtense Vlakte onder water gezet kon worden met water uit de Lek. Het torenfort is het grootste in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het ligt met opzet dicht bij de Lek. Fort Honswijk is drie keer gemobiliseerd: in 1870, in 1914 en in 1940. Vooral in 1870 gaf de mobilisatie aanleiding tot aanzienlijke verbeteringen aan het fort: de bovenverdieping werd verwijderd en het torenfort werd omgeven door een beschermende wal, de contrescarp.
Drie keer is Fort Honswijk rond de Tweede Wereldoorlog voor internering gebruikt: vóór 1940 werden er Duitse vluchtelingen geïnterneerd, in de oorlog gebruikten de Duitsers het fort als gevangenis voor mensen uit het verzet, en na de oorlog werden SS-ers en actieve NSB-ers er enige tijd vastgezet.
Vervolgens kwam de Luchtmacht, die het in 1968 overdroeg aan de Landmacht. In 2013 ging het over van het Ministerie van Defensie naar het Ministerie van Economische Zaken, dat het in 2016 verkocht aan de gemeente Houten.

<Terug<