Geheim landschap, 200 jaar militairen op de Heuvelrug
K. Volkers

Hardcover, 168 pp., full color, geïllustreerd.
ISBN 97890 76092 157
Een publicatie van de provincie Utrecht, uitg. PlanPlan.

Prijs € 19,50

Tot 1804, toen op de hei bij Zeist een oefenkamp werd ingericht voor een groot Frans-Bataafs leger, was de Utrechtse Heuvelrug een woest en ledig gebied, zonder militaire betekenis. Nadien hebben de militaire activiteiten zich gestaag uitgebreid en groeide de centrale Heuvelrug uit tot een van de belangrijkste militaire gebieden van ons land. Alle krijgsmachtonderdelen zijn hier vertegenwoordigd. Het landschap van de Heuvelrug is de laatste twee eeuwen in grote mate gevormd door militairen. Zij creëerden hun eigen geheime landschap. Wat is er eigenlijk te vinden aan sporen van deze militaire geschiedenis en wat is hun cultuurhistorische waarde? Geheim landschap verkent de militaire terreinen en structuren én kijkt hoe de militaire geschiedenis in de toekomst zichtbaar kan blijven op de Heuvelrug.

<Bestel>

<Terug<