Het Vechtplassengebied - Fort Kijkuit • Fort Spion • Fort Tienhoven • Vesting en Fort Nieuwersluis • Fort Maarsseveen
Douwe Koen

96 pp, 17 x 24 cm, paperback
€ 10,50 (excl. € 3 verzendkosten)

Alle prijzen zijn incl. 9% BTW.

Het huidige Vechtplassengebied was enkele eeuwen lang een belangrijk onderdeel van de Nederlandse landsverdediging. Eerst maakte het gebied deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie (1672-1815), daarna van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1940). Beide linies beschermden het rijke en dichtbevolkte westelijke gedeelte van ons land tegen aanvallen uit het oosten en het zuiden.
Als gevolg van de wapenwedloop tussen artillerietechniek en vestingbouw in de 19e eeuw vonden er telkens aanpassingen aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie plaats, met nieuwe forten en bredere inundaties. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is definitief geschiedenis geworden, maar een groot gedeelte van de verdedigingswerken en het unieke inundatiestelsel zijn bewaard gebleven. Zij vormen een staalkaart van de vestingbouwkundige en militair-waterstaatkundige ontwikkelingen in Nederland.
Tegenwoordig vormen de Vechtplassen een belangrijk gebied voor recreatie en waterwinning. Sommige inundatievoorzieningen zoals het Tienhovensch Kanaal zijn weer in gebruik genomen voor de recreatievaart. Ook vonden er restauraties plaats aan forten en inundatiewerken.
Voor de verdedigingswerken zijn nieuwe, gevarieerde bestemmingen gevonden, waarmee een economisch draagvlak gevonden lijkt te zijn. De Forten Kijkuit en Nieuwersluis zijn gedeeltelijk ingericht tot kantoor.
Fort Spion is in gebruik als natuurkampeerterrein. Fort Maarsseveen wordt gebruikt als Cultuurfort met een breed aanbod aan activiteiten. Het vormt een groot contrast met het Fort Tienhoven dat is overgelaten aan de natuur. Zo blijft dit typisch Nederlands erfgoed behouden voor toekomstige generaties.


<Home>