Castellum Fectio • Fort bij Vechten • Waterliniemuseum
Chris Will en Dirk de Groot

96 pp, paperback € 10,50
(excl. € 3 verzendkosten).
Alle prijzen zijn incl. 9% BTW.


Onder de rook van Utrecht, verscholen in het Kromme Rijngebied tussen Amelisweerd en het Houtense Bos ligt 2000 jaar militaire geschiedenis. Op deze strategische plek bij Bunnik kruisen de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie elkaar en liggen twee indrukwekkende forten: het castellum Fectio en het Fort bij Vechten.
De contouren van het grote Romeinse ruiterfort Fectio zijn op bijzondere wijze geaccentueerd en in het frontbastion op het Fort bij Vechten is het Waterliniemuseum gevestigd rondom een grote waterliniemaquette. In het museum wordt het verhaal verteld van deze unieke Nederlandse verdedigingslinie die steunt op de inzet van onze erfvijand: het water.
Deze gids beschrijft het verblijf van de Romeinen hier ter plekke en de 150-jarige geschiedenis van het Waterliniefort Vechten. Castellum, fort en museum vormen een combinatie waar educatie, recreatie en natuurbeleving op een unieke manier samenkomen.

<Terug<